Spotkanie Grupy Roboczej ds. Rynku pracy w sektorze produkcji wyrobów budowlanych

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Rynku pracy w sektorze produkcji wyrobów budowlanych

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Rynku pracy w sektorze produkcji wyrobów budowlanych 386 390 Dla Budownictwa

Spotkanie przedstawicieli Rządu, pracowników i pracodawców członków Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej przy Ministrze Rozwoju Pracy i Technologii. Celem spotkania jest przygotowanie projektu stanowiska ws. wprowadzenia CBAM jako uzupełnienia, a nie zastąpienia w części lub całości, EU ETS dla przemysłu materiałów budowlanych oraz podjęcia rozmów ze stroną społeczną na temat sprawiedliwej transformacji tego przemysłu.

Przedmiotem kolejnego spotkania będą:

– stanowisko Rządu w sprawie CBAM i EU ETS
– Biała Księga Przemysłu
– finansowanie transformacji przemysłu materiałów budowlanych