Kontakt

Związek Pracodawców - Producentów Materiałów dla Budownictwa

ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa
NIP: 526-26-66-317
fax: 22 55 99 910

Office Manager Anna Aleksińska
tel. kom: 606 689 895
a.aleksinska@dlabudownictwa.com.pl

info@dlabudownictwa.pl