Opinie

Opinia Związku o ustawie o zmianie ust. o wyr. bud. i ustawy – Prawo budowlane 150 150 Dla Budownictwa

Opinia Związku o ustawie o zmianie ust. o wyr. bud. i ustawy – Prawo budowlane

Poniżej przedstawiamy opinię Związku o ustawie o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych i ustawy – Prawo budowlane. Opinia o projekcie

Opinia Związku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 150 150 Dla Budownictwa

Opinia Związku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Poniżej przedstawiamy opinię Związku o projekcie ustawy zmieniającej ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Opinia o projekcie

Opinia dot. projektu ustawy o nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych 150 150 Dla Budownictwa

Opinia dot. projektu ustawy o nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych

WprowadzenieProjekt ustawy, także w wersji przyjętej przez podkomisję nadzwyczajną, nie zapewnia realizacji celów inicjatywy rządowej, a ponadto negatywnie wpłynie na…

Opinia dot. projektu rozporządzenia w spr. metodologii obliczania charakt. energ. budynku 150 150 Dla Budownictwa

Opinia dot. projektu rozporządzenia w spr. metodologii obliczania charakt. energ. budynku

Opinia dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego…

Opinia dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych 150 150 Dla Budownictwa

Opinia dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych

Informujemy, że MTBiGM opublikowało najnowszą wersję Projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych (wraz z uzasadnieniem). Dokument jest na…

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych 150 150 Dla Budownictwa

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych

Informujemy, że MTBiGM opublikowało najnowszą wersję Projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych (wraz z uzasadnieniem). Dokument jest na…

Opinia o założeniach ustawy o utworzeniu wojewódzkich centrów usług wspólnych 150 150 Dla Budownictwa

Opinia o założeniach ustawy o utworzeniu wojewódzkich centrów usług wspólnych

Czy rzeczywiście Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji chce likwidacji nadzoru budowlanego? Wśród zmian istotnych dla polskiej gospodarki bardzo ważna jest deregulacja,…

Opinia dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (projekt z dn. 29.11.2012) 150 150 Dla Budownictwa

Opinia dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (projekt z dn. 29.11.2012)

Przy wszystkich krytycznych uwagach pod adresem systemu zamówień publicznych można pozytywnie ocenić przedstawiony projekt zmian. Nie rozwiązuje on jeszcze wszystkich…

Uwagi do założeń projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych 150 150 Dla Budownictwa

Uwagi do założeń projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych

WprowadzeniePodstawowym zagadnieniem w formułowaniu opinii na temat przedstawionych założeń jest słaba ich korelacja z racjonalną polityką mieszkaniową państwa. Inaczej mówiąc…

Opinia dotycząca projektu z dn. 1.10.2012 dot. zmian rozporządzenia w sprawie warunków technicznych 150 150 Dla Budownictwa

Opinia dotycząca projektu z dn. 1.10.2012 dot. zmian rozporządzenia w sprawie warunków technicznych

Propozycja zmian wymagań technicznych w celu zmniejszenia zużycia energii przez obiekty budowlane jest potrzebna i winna być dokonana, ale po…