Wydarzenia

  • Typ Eventu

Spotkania

Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa

Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa

13.06.2023 14:00 Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Związku: Warszawa (00-727), ul. Zbyszka Cybulskiego 3.