Nowelizacja rozporządzenia CPR

Nowelizacja rozporządzenia CPR

Nowelizacja rozporządzenia CPR 150 150 Dla Budownictwa
Raport Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów PE na temat wdrożenia rozporządzenia nr 305/2011 (CPR)
Apel Związku do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii dotyczący wzmocnienia dialogu w zakresie nowelizacji rozporządzenia nr 305/2011 (CPR)
Skrócone stanowisko Związku dotyczące proponowanych zmian w rozporządzeniu nr 305/2011 (CPR)
Prezentacja wyników ankiety przeprowadzonej na zlecenie Komisji Europejskiej, dotyczącej proponowanych zmian w rozporządzeniu nr 305/2011 (CPR)