Opinia o projekcie założeń ustawy o charakterystyce energetycznej

Opinia o projekcie założeń ustawy o charakterystyce energetycznej

Opinia o projekcie założeń ustawy o charakterystyce energetycznej 150 150 Dla Budownictwa

W Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej trwają prace nad ustawą transponująca przepisy dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Podstawowym celem polskich przepisów powinno być dążenie do obniżenia zużycia energii. Wydaje się jednak, że ten cel w opracowanych w Ministerstwie Założeniach projektu ustawy stał się nie najważniejszy.