Projekt do konsultacji od Głównego Inspektora Sanitarnego

Projekt do konsultacji od Głównego Inspektora Sanitarnego

Projekt do konsultacji od Głównego Inspektora Sanitarnego 150 150 Dla Budownictwa

Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa otrzymał od Głównego Inspektora Sanitarnego, do konsultacji, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

W odpowiedzi, Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa, przesłał w dniu 12 listopada 2020 r. swoje uwagi. W linkach poniżej projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, oraz uwagi Związku przesłane w odpowiedzi na projekt.