„RENOVATION WAVE” (Fala Renowacji)

„RENOVATION WAVE” (Fala Renowacji)

„RENOVATION WAVE” (Fala Renowacji) 150 150 Dla Budownictwa

W dniu 11 maja 2020 r. Komisja Europejska przyjęła dokument „Renovation wave” (Fala renowacji), który ma rozpocząć debatę nad wypracowaniem rozwiązań, które mają pobudzić trend renowacji budynków.

Z jednej strony, podkreśla się, że remonty budynków mają poprawić ich efektywność energetyczną. Z drugiej strony, zakłada się, że zwiększenie skali remontów ma szansę pobudzić rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Zdaniem Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa ważnym elementem remontu domów, poza poprawą ich efektywności energetycznej, jest konieczność zapewnienia odpowiedniego komfortu ich mieszkańcom. Mówiąc o komforcie, mamy na myśli zapewnienie przede wszystkim odpowiedniej i stałej temperatury, ale też odpowiedniej wilgotności, wentylacji, nasłonecznienia. Ważne jest, żeby nie zapominać o tych elementach, bo ostatnie regulacje UE, w tym polskie, skupiają się przede wszystkim na samym budynku i efektywności energetycznej, pomijając fakt, że ostatecznie w tym budynku mają przebywać ludzie. W efekcie takiego „technokratycznego” podejścia mamy dzisiaj dziesiątki (a może i setki) biurowców, bez otwieranych okien, w których istnieją tylko systemy mechanicznej wentylacji, o których szkodliwości przekonujemy się szczególnie dzisiaj, gdzie to właśnie przez systemy zamkniętej wentylacji może dochodzić do propagowania wirusa COVID – 19 w budynku.

Uważamy, iż wiele ciekawych konkluzji lub nawet postulatów można zbudować na bazie corocznego raportu firmy Velux Polska Sp. z o.o. : „Barometr Zdrowych Domów”