W dniu 13 czerwca 2023 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa

W dniu 13 czerwca 2023 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa

W dniu 13 czerwca 2023 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa 150 150 Dla Budownictwa

Prezes Zarządu Związku Szymon Firląg przedstawił sprawozdanie z działalności Związku w okresie mijającej kadencji, w tym sprawozdanei finansowe za rok obrotowy 2022 a Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Związku w okresie mijającej kadencji.

Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców- Producentów Materiałów dla Budownictwa, wybrało nową Radę Nadzorczą Związku w składzie:

  1. Przewodniczący Rady Nadzorczej Związku – Waldemar Czarnocki,
  2. Lucyna Badura
  3. Piotr Ciborowski
  4. Mirosław Jaroszewicz
  5. Jacek Różycki
  6. Dariusz Stachura