Wielki Sukces Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa

Wielki Sukces Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa

Wielki Sukces Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa 150 150 Dla Budownictwa

Dzięki wspólnym działaniom Związku Pracodawców Producentów Materiałow dla Budownictwa z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Rozwoju i Technologii, Konfederacją Lewiatan oraz Stowarzyszeniem Producentów Pap udało się wprowadzić embargo na import pap i gontów bitumicznych z Rosji do całej EU.

Dlaczego to tak ważne?

Do chwili obecnej zakazywano jedynie importu węglowodorów w postaci gazu ziemnego czy węgla. Natomiast nie było zakazu importu produktów i wyrobów które na ich bazie powstają np. pap i gontów bitumicznych. Do ich produkcji używa się sporych ilości różnego rodzaju asfaltów, które są otrzymywane w wyniku technologicznego przerobu ropy naftowej w rafineriach. Zatem eksport do Unii Europejskiej pap i gontów produkowanych w rosyjskich i białoruskich granicach w sposób bezpośredni finansował wojnę – jako efekt sprzedaży przerobionej rosyjskiej ropy naftowej. Rosyjski Urząd Statystyczny podaje, że 64% pap i gontów bitumicznych eksportowanych z Rosji trafia na rynki UE. Dlatego wprowadzenie embarga na tego typu wyroby jest bardzo skutecznym narzędziem prowadzącym do powstania dotkliwych kosztów gospodarczo-politycznych dla strony rosyjskiej. Tym samym do zmniejszenia wkładu, jaki Rosja może przyłożyć do wojny w Ukrainie.