Co przyniesie nowe rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych (CPR)?

Co przyniesie nowe rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych (CPR)?

Co przyniesie nowe rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych (CPR)? 1024 576 Dla Budownictwa

Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa zaprasza na webinarium: Co przyniesie nowe rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych (CPR)?

10 kwietnia 2024 roku Parlament Europejski przyjął w pierwszym czytaniu rezolucję ustawodawczą dotyczącą wniosku o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. To rozporządzenie zmienia rozporządzenie (UE) 2019/1020 i uchyla rozporządzenie (UE) nr 305/2011. To istotny krok w kierunku zapewnienia ujednoliconych warunków obrotu wyrobami budowlanymi na europejskim rynku. Podkreśla zaangażowanie Unii Europejskiej w poprawę bezpieczeństwa, jakości i zrównoważonego biznesu w sektorze budowlanym.

Mając to na uwadze Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa wyszedł z inicjatywną zorganizowania otwartego, bezpłatnego webinarium poświęconego powyższej tematyce. Do udziału udało nam się zaprosić Pana Łukasza Rymarza z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, który przedstawi główne zmiany oraz harmonogram ich wprowadzenia. Dr inż. Sebastian Wall z Instytutu Techniki Budowalnej i Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej omówi kwestie systemów oceny i weryfikacji wyrobów oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. Natomiast dr inż. Dariusz Łazęcki skoncentruje się na prezentacji o nowych obowiązków i praw producentów wyrobów budowlanych. Zapraszamy do udziału w webinarium, gdyż warto sprawdzić jak duże czekają nas zmiany.

Data webinarium

12 września 2024 r. godz. 10.00

Plan webinarium

 • Krótkie wprowadzenie, Szymon Firląg, ZPPMdB
 • Nowy CPR, Łukasz Rymarz, Główny specjalista, Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
  • główne zmiany – rozszerzenie zakresu informacji, które producent będzie musiał podawać w Deklaracji Właściwości Użytkowych, cyfrowy system paszportu produktu, europejskie dokumenty oceny
  • harmonogram wdrożenia nowego rozporządzenia
  • zielone zamówienie publiczne
 • Pytania od uczestników

 

 • Nowy CPR z perspektywy jednostki notyfikowanej i jednostki oceny technicznej, dr inż. Sebastian Wall, Pełnomocnik Dyrektora ds. Strategii Konkurencyjności, Instytut Techniki Budowlanej, około 20-25 min
  • co się zmieni w procedurach wydania europejskiej oceny technicznej (ETA)?
  • zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych – co będzie się wiązało z wdrożeniem systemu „3+”?
 • Pytania od uczestników

 

 • Nowy CPR z perspektywy producentów wyrobów budowlanych, dr inż. Dariusz Łazęcki, Dyrektor ds. Rozwoju i Jakości, Termo Organika, około 20-25 min
  • nowe obowiązki i prawa producentów
  • najbardziej istotne wyzwania dla producentów wyrobów budowlanych
  • czy nowy CPR ułatwi swobodny obrót na terenie UE?
 • Pytania od uczestników

 

  • Podsumowanie, Szymon Firląg, ZPPMdB

Odpłatność

webinarium bezpłatne, liczba miejsc ograniczona

Platforma

Zoom