Ekonomiczne i środowiskowe aspekty produkcji wyrobów budowlanych

Ekonomiczne i środowiskowe aspekty produkcji wyrobów budowlanych

Ekonomiczne i środowiskowe aspekty produkcji wyrobów budowlanych 1024 682 Dla Budownictwa

Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa zaprasza na webinarium „Ekonomiczne i środowiskowe aspekty produkcji wyrobów budowlanych”

Cena energii oraz jej pochodzenie staje się coraz istotniejszym elementem konkurencyjności na europejskim rynku wyrobów budowlanych. Polskę na tle innych państw EU charakteryzuje miks energetyczny zdominowany przez energetykę węglową. Wpływa to zarówno na wysoką cenę energii jak i jej wysoką emisyjność.

Profesor Michał Piasecki z Instytutu Techniki Budowlanej zaprezentuje metody oceny wyrobów budowlanych takie jak ślad węglowy, wodny czy deklaracje III typu (EPD). Są one coraz bardziej znaczącym sposobem komunikacji działań przemysłu budowlanego w kierunku niskoemisyjnej gospodarki i zielonej transformacji. Pan Grzegorz Onichimowski omówi perspektywy zmiany cen energii dla przemysłu na rynku krajowym. Zależą one w dużej mierze od stosowanych technologii oraz krajowych i unijnych polityk regulacyjnych.

Plan webinarium

 • Krótkie wprowadzenie, Szymon Firląg, ZPPMdB
 • Ocena środowiskowa wyrobów budowlanych w cyklu życia – metody, narzędzia, wyniki, komunikacja, Michał Piasecki, ITB, około 20-25 min
  • w kierunku niskoemisyjnej gospodarki i zielonej transformacji
  • metody wykonywania ocen środowiskowych wyrobów budowlanych
  • wpływ polskiego miksu energetycznego na ślad węglowy
 • Pytania i dyskusja
 • Wpływ rynku energii na konkurencyjność produkcji wyrobów budowlanych, Grzegorz Onichimowski, NODES AS, około 20-25 min
  • krajowe i unijne polityki regulacyjne
  • ceny energii w Polsce na tle innych krajów europejskich, ceny uprawnień do emisji CO2
  • perspektywa zmiany cen energii dla przedsiębiorstw
  • umowy CPPA i inne modele zaopatrzenia w energię
 • Pytania i dyskusja
 • Podsumowanie, Szymon Firląg, ZPPMdB

Odpłatność

webinarium bezpłatne, liczba miejsc ograniczona

Platforma

Zoom

Prelegent
Michał Piasecki

Profesor Instytutu w Zakładzie Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska w Instytucie Techniki Budowlanej. Przewodniczący KT 307 ds. zrównoważonego budownictwa w PKN. Twórca krajowego systemu deklaracji środowiskowych III typu dla wyrobów budowlanych. Założyciel europejskiej platformy ECO-PLATFORM (podmioty wydającej deklaracje środowiskowe w Europie). Ekspert w CEN TC350, EOTA PT12, OECD Green Growth, ENBRI IAQ. Uczestnik 10 grantów europejskich (w tym H2020). Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych w czasopismach posiadających indeksowanie Web of Science.

Prelegent
Grzegorz Onichimowski

Doświadczony przedsiębiorca i menadżer z ponad 30-letnią praktyką w sektorach energetycznym i IT. Przed 35 laty redaktor „Bajtka”. Współtwórca i długoletni prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii. Konsultant w wielu firmach sektora współpracował m.in. z firmą EnerNOC (EnelX) w procesie jej ekspansji na rynek polski, a także z Ernst & Young i innymi. W latach 2015-2019 tworzył rynek energii krajów Zatoki Perskiej jako dyrektor projektu finansowanego przez 6 krajów GCC. Po powrocie do Polski współpracuje m.in. z Virtual Power Plant, innowacyjną firmą zajmującą się zarządzaniem energią w budynkach komercyjnych, jest starszym konsultantem w NODES –europejskiej platformie elastyczności i doradzał prezesowi NFOŚiGW w obszarze wspierania energetyki rozproszonej i prosumenckiej. Aktualnie także pełnomocnik zarządu Columbus Energy S.A. Wykładowca Uczelni Łazarskiego i innych szkół wyższych.