IV. Konferencja Przemysłu Materiałów Budowlanych: Ryzyko a rola władz publicznych

IV. Konferencja Przemysłu Materiałów Budowlanych: Ryzyko a rola władz publicznych

IV. Konferencja Przemysłu Materiałów Budowlanych: Ryzyko a rola władz publicznych 150 150 Dla Budownictwa

W dniach 14-16. maja w hotelu Holiday Inn w Józefowie pod Warszawą odbyła się IV Konferencja Przemysłu Materiałów Budowlanych.Nadrzędną myślą tegorocznej 3-dniowej Konferencji było hasło „Rola Państwa w amortyzowaniu ryzyk”. Dyskusje toczyły się wokół dylematów, jaki winien być udział państwa w działalności gospodarczej, w życiu mieszkańców, a w efekcie – w skali ochrony przed skutkami nieracjonalnych działań i zachowań a także – jakie ryzyko akceptuje społeczeństwo i jak stara się go unikać producent.

Z ogromnym zainteresowaniem spotkał się program drugiego dnia Konferencji, kiedy podczas m.in. trzech sesji równoległych uczestnicy dyskutowali na temat narzędzi finansowych, trendów w działania marketingowych branży budowlanej czy dyskusji dotyczącej zalet i wad świadectw energetycznych.

Oprócz omówienia najistotniejszych aspektów prawnych, sprzedażowych czy modeli strategicznych w dobie podwyższonego ryzyka, uczestnicy konferencji mieli okazję polemiki m.in. z Przewodniczącym Rady Gospodarczej Janem Krzysztofem Bieleckim i profesorem Leszkiem Balcerowiczem, którego wykład zamknął doroczne spotkanie branży budowlanej.