IX Konferencja dla Budownictwa

IX Konferencja dla Budownictwa

IX Konferencja dla Budownictwa 150 150 Dla Budownictwa
Zagadnienia tematyczne
 • Ocena i prognoza sytuacji makroekonomicznej
 • Sytuacja w budownictwie
 • Prognoza budownictwa mieszkaniowego
 • Prognoza rynku pracy
 • Rachunek kosztów cyklu życia budynku
 • Dodatkowa parametryzacja wyrobów budowlanych
 • Zmiany w Rozporządzeniu 305/2011 (UE) i w ustawie o wyrobach budowlanych
 • Profesjonalna dystrybucja
 • Raport „Standardy rzetelności kupieckiej w systemie podatkowym”
 • Gdzie i jak branża materiałów budowlanych może wspierać sferę publiczną oraz lokalne społeczności?
 • Jak skutecznie pozyskiwać i motywować wartościowych pracowników w dobie hiperkonkurencji?
O konferencji

Czasem warto oderwać się od bieżących problemów, od ciągłych starań o większy udział w rynku, o lepszy wynik finansowy. Czasem warto poświęcić czas na refleksję, na spojrzenie z dystansu, na zgłębienie zjawisk i problemów, które tylko pozornie wydają się odległe od dylematów naszej pracy, od ciągłej gonitwy za doraźnym sukcesem. Czasem warto się zatrzymać, aby zobaczyć, zrozumieć i odpowiedzieć sobie samemu na kilka ważnych pytań. Taką możliwość daje Konferencja dla Budownictwa.

Konferencja od 8 lat konsekwentnie oferuje więcej niż tylko wiedzę specjalistyczną, oczywiście też potrzebną. Umożliwia, poprzez spotkania z wybitnymi naukowcami i ekspertami, poznanie kluczowych problemów makroekonomicznych, społecznych, czy globalnych. Podobnie będzie na IX Konferencji dla Budownictwa. Analizy i prognozy gospodarcze przedstawi prof. Witold Orłowski. Ale wiedza makroekonomiczna prowokuje do pozornie banalnego pytania. Czy dostępne publicznie dane są wystarczające dla opracowywania strategii firmy i prowadzenia biznesu? Mówić o tym będzie Dyrektor Departamentu. Statystyki NBP Józef Sobota, a w panelu obok przedsiębiorców weźmie udział prof. Krzysztof Obłój.

W kontekście coraz trudniejszego rynku pracy Dyrektor Instytutu Polityki Społecznej UW prof. Jacek Męcina przedstawi przygotowany specjalnie dla uczestników Konferencji raport o sytuacji i prognozach zmian na rynku pracy. Podyskutujemy również, a raczej posprzeczamy się,o sposobach utrzymania kompetentnych, wartościowych pracowników.

Tradycją pierwszego dnia Konferencji są wieczorne debaty przy lampce wina. Temat tegorocznego spotkania jest bardzo ważny, choć zawiera sporą dawkę pesymizmu: „Eurowstąpienie albo II liga – perspektywy dla Polski w zmieniającej się UE”. Czy nam się to podoba czy nie, jest wysoce prawdopodobne, że Strefa Euro już niedługo (po wyborach w Niemczech) odjedzie. Stworzony zostanie oddzielny budżet wraz z instytucją Ministra Finansów Strefy Euro. Powstaną regulacje ułatwiające współpracę państw w tej strefie, w tym niezbędny z uwagi na różną produktywność gospodarek krajowych mechanizm wsparcia dla stabilności poszczególnych gospodarek. Instytucjonalnie urzeczywistni się Unia dwóch prędkości, de facto spójnego organizmu Euro i pozostałych, nielicznych, państw wegetujących na przedmieściach. Gdzie wówczas będzie Polska?

Wśród tematów branżowych: prognozy dla budownictwa, dystrybucja materiałów budowlanych z kluczowym pytaniem, czy może się ona stać rzeczywiście profesjonalna. Z tą kwestią bezpośrednio związana jest nasza najnowsza inicjatywa: „Nie wstydzę się tego, co sprzedaję”. Komentować tą inicjatywę będzie prof. Janusz Czapiński – przypomnę profesor jest psychologiem społecznym, a zachowania nabywców są kluczowe dla tej inicjatywy.

A ponadto okrągły stół z inspektorami nadzoru budowlanego, a w efekcie dyskusja o polskich i europejskich przepisach dot. wyrobów budowlanych, czyli co trzeba zmienić w przepisach, aby informacja o wyrobie służyła nabywcom a nie była mitręgą dla producentów. Proszę też zwrócić uwagę na temat „Koszt cyklu życia budynku”. Powiemy na konferencji, dlaczego to bardzo ważne i potrzebne.

I wreszcie podatki, wyjaśniać będziemy wprowadzone już zmiany, a także projektowane zamierzenia Ministerstwa Finansów.

I jeszcze jedno, wreszcie będzie więcej czasu na pytania i oceny formułowane przez uczestników. W tej informacji nie wymieniam wszystkich tematów, i innych równie znakomitych ekspertów, proszę zajrzeć do programu i przekonać się, że warto. Warto się spotkać na Konferencji dla Budownictwa.

Program
Witold Orłowski

Ocena i prognoza sytuacji makroekonomicznej, w tym udziału inwestycji w PKB

Jakub Borowski

Komentarze ekonomistów „Jeden na Jednego”

Bohdan Wyżnikiewicz

Sytuacja w budownictwie – uwarunkowania wzrostu

Kazimierz Kirejczyk

Prognoza budownictwa mieszkaniowego

Jacek Męcina

Rynek pracy i prognoza zmian – raport

Komentarze „Jeden na Jednego”

Jak skutecznie pozyskiwać i motywować Wartościowych pracowników w dobie hiperkonkurencji?

Wprowadzenie: Tomasz Żuchowski

Dodatkowa parametryzacja wyrobów budowlanych – potrzebna czy szkodliwa?

Jarosław Neneman, Rafał Iniewski, Jerzy Martini

Raport „Standardy rzetelności kupieckiej w systemie podatkowym” Komentarze ekspertów

Józef Sobota

Strategia firmy – czy publicznie dostępne dane są wystarczające dla planowania i prowadzenie biznesu?

Profesjonalna dystrybucja

Hurtownicy i sprzedawcy deklarują: „Nie wstyczę się tego, co sprzedaję”
E-commerce: Szansa czy zagrożenie i… komu to potrzebne?

Gdzie i jak branża materiałów budowlanych może wspierać sferę publiczną oraz lokalne społeczności?

Hurtownicy i sprzedawcy deklarują: „Nie wstyczę się tego, co sprzedaję”
E-commerce: Szansa czy zagrożenie i… komu to potrzebne?

Z udziałem: Tomasza Żuchowskiego

Zmiany w Rozporządzeniu 305/2011 (UE) i w ustawie o wyrobach budowlanych:

Propozycje Komisji Europejskiej
Propozycje krajowe