Jakość wyrobów budowlanych dostępnych na polskim rynku

Jakość wyrobów budowlanych dostępnych na polskim rynku

Jakość wyrobów budowlanych dostępnych na polskim rynku 1024 682 Dla Budownictwa

Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa zaprasza na webinarium: Jakość wyrobów budowlanych dostępnych na polskim rynku.

Jakość wyrobów budowlanych ma bezpośredni wpływ na trwałość, bezpieczeństwo i komfort życia w budynkach. Stosowanie wadliwych wyrobów prowadzi nie tylko do niespełnienia powyższych wymagań, ale i do nadmiernego zużycia zasobów naturalnych. Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa podjął się przygotowania raportu analizującego wyniki badań próbek wyrobów budowalnych prowadzonych przez Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego oraz przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wnioski i rekomendacje płynące z raportu zostaną zaprezentowane w pierwszej części webinarium.

Drugą część będzie stanowić dyskusja ekspertów poświęcona możliwym działaniom wspierających poprawę jakości wyrobów budowlanych. Wezmą w niej udział przedstawiciele Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Instytutu Techniki Budowlanej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz firmy Henkel. Razem zastanowimy się jak budować świadomość konsumencką w tym obszarze.

Plan webinarium

1.  Krótkie wprowadzenie, Szymon Firląg, ZPPMdB

2. Jakość wyrobów budowlanych dostępnych na polskim rynku w latach 2016-2020 Szymon Firląg, ZPPMdB około 20-25 min

  • prezentacja wyników badań próbek wyrobów budowlanych prowadzonych przez WINBy i GUNB
  • analiza trendów w poszczególnych grupach wyrobów budowlanych
  • propozycja skali oceny jakości badanych wyrobów budowlanych
  • wnioski i rekomendacje

3. Pytania i dyskusja

4. Panel: Działania wspierające poprawę jakości wyrobów budowlanych 10:30 – 11:00, Moderacja: Szymon Firląg, ZPPMdB

W dyskusji wezmą udział:

 • Iwona Tokarska – Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • dr inż. Ewa Szewczak – Kierownik Zespołu Laboratoriów ITB, Instytut Techniki Budowlanej
 • Jacek Kulig – Global Head Technical Customer Service Construction Adhesives in Henkel
 • Łukasz Rymarz – Główny specjalista, Samodzielne Stanowisko do spraw Wyrobów Budowlanych Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji, Min. Rozwoju i Technologii

5. Podsumowanie – pytania od uczestników

Odpłatność

webinarium bezpłatne, liczba miejsc ograniczona

Platforma

Zoom