Neutralne klimatycznie materiały budowlane – jak przygotować branżę do transformacji? Okrągły Stół Instytutu Reform i Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa

Neutralne klimatycznie materiały budowlane – jak przygotować branżę do transformacji? Okrągły Stół Instytutu Reform i Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa

Neutralne klimatycznie materiały budowlane – jak przygotować branżę do transformacji? Okrągły Stół Instytutu Reform i Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa 1024 768 Dla Budownictwa

Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa zaprasza na wydarzenie:

Materiały budowlane neutralne klimatycznie – jak przygotować branżę do transformacji?
Okrągły Stół Instytutu Reform i Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa

Osiągnięcie celu neutralności klimatycznej w perspektywie 2050 r. jest niemożliwe bez głębokich zmian w branży budowlanej. Według nowego planu działania UE na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętego, 5-12% całkowitych emisji gazów cieplarnianych w poszczególnych krajach stanowią wyroby budowlane w ujęciu całego cyklu życia. Obecne regulacje w branży nie odpowiadają na współczesne wyzwania ekonomiczne, społeczne oraz środowiskowe. Dlatego też, na poziomie UE procedowane są działania na rzecz zmian w rozporządzeniu w sprawie wyrobów budowlanych. Komisja Europejska zidentyfikowała kluczowe problemy obecne na rynku tych wyrobów m.in. wyzwania wynikające z wprowadzania regulacji na rynku krajowym.  

  Wychodząc naprzeciw temu zagadnieniu, Instytut Reform i Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa zapraszają przedstawicieli administracji publicznej, sektora prywatnego, społeczeństwa obywatelskiego oraz środowiska eksperckich do wspólnego omówienia wyzwań oraz barier transformacji w kierunku obniżenia zasobochłonności i emisyjności branży producentów wyrobów budowlanych na poziomie krajowym. 

Agenda spotkania

14:00 – 14:15  Wypowiedź otwierająca 

Katharina Knapton-Vierlich, Kierowniczka działu polityki budowlanej, Komisja Europejska 

14:15– 14:30  Prezentacja wprowadzająca 

Aleksander Śniegocki, Instytut Reform 

14:30 –14:45  Prezentacja

Szymon Firląg, Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa   

14:45 – 14:55  Komentarz z perspektywy administracji publicznej
Paweł Różycki, Departament Strategii i Analiz Ministerstwa Klimatu i Środowiska 
14:55 – 15:15  Komentarze przedstawicieli biznesu 
15:15 – 15:50  Dyskusja z udziałem wszystkich uczestników spotkania 

Moderacja – Instytut Reform 

15:50 – 16:00  Podsumowanie dyskusji 

 

Platforma

online