Materiały budowlane neutralne klimatycznie – jak przygotować branżę do transformacji? Okrągły Stół Instytutu Reform i Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa

Materiały budowlane neutralne klimatycznie – jak przygotować branżę do transformacji? Okrągły Stół Instytutu Reform i Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa

Materiały budowlane neutralne klimatycznie – jak przygotować branżę do transformacji? Okrągły Stół Instytutu Reform i Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa 1024 768 Dla Budownictwa

Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa zaprasza na wydarzenie:

Materiały budowlane neutralne klimatycznie – jak przygotować branżę do transformacji?
Okrągły Stół Instytutu Reform i Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa

Osiągnięcie celu neutralności klimatycznej w perspektywie 2050 r. jest niemożliwe bez głębokich zmian w branży budowlanej. Według nowego planu działania UE na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętego, 5-12% całkowitych emisji gazów cieplarnianych w poszczególnych krajach stanowią wyroby budowlane w ujęciu całego cyklu życia. Obecne regulacje w branży nie odpowiadają na współczesne wyzwania ekonomiczne, społeczne oraz środowiskowe. Dlatego też, na poziomie UE procedowane są działania na rzecz zmian w rozporządzeniu w sprawie wyrobów budowlanych. Komisja Europejska zidentyfikowała kluczowe problemy obecne na rynku tych wyrobów m.in. wyzwania wynikające z wprowadzania regulacji na rynku krajowym.

 

Wychodząc naprzeciw temu zagadnieniu, Instytut Reform zaprasza przedstawicieli administracji publicznej, sektora prywatnego, społeczeństwa obywatelskiego oraz środowiska eksperckich do wspólnego omówienia wyzwań oraz barier transformacji w kierunku obniżenia zasobochłonności i emisyjności branży producentów wyrobów budowlanych na poziomie krajowym.

 

Okrągłe Stoły to inicjatywa Instytutu Reform realizowana z udziałem interesariuszy i ekspertów. Wspólnie tworzymy forum do konstruktywnej dyskusji o wyzwaniach stojących przed polską gospodarką w procesie transformacji do neutralności klimatycznej. Spotkania odbywają się zarówno online, jak i na żywo, angażując przedstawicieli biznesu, środowisk eksperckich oraz decydentów.

Agenda spotkania

 • 14:00 – 14:10 Powitanie uczestników i przedstawienie planu spotkania
  Instytut Reform
  14:10 – 14:30 Prezentacja wprowadzająca

  Instytut Reform

  14:30 – 14:50 Prezentacja XYZ

  Szymon Firląg

  14:50 – 15:10 Komentarze interesariuszy i ekspertów:

  ·         Paweł Różycki, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

  ·         Przedstawiciel(ka) Komisji Europejskiej (tbc)

  ·         Przedstawiciel(ka) biznesu

  15:10 – 15:50 Dyskusja z udziałem wszystkich uczestników spotkania

  Moderacja – Instytut Reform

  15:50 – 16:00 Podsumowanie dyskusji

Platforma

online