Nowa dyrektywa EPBD i prawodawstwo krajowe dotyczące charakterystyki energetycznej budynków

Nowa dyrektywa EPBD i prawodawstwo krajowe dotyczące charakterystyki energetycznej budynków

Nowa dyrektywa EPBD i prawodawstwo krajowe dotyczące charakterystyki energetycznej budynków 1024 684 Dla Budownictwa

Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa zaprasza na webinarium „Nowa dyrektywa EPBD i prawodawstwo krajowe dotyczące charakterystyki energetycznej budynków

W ostatnim czasie zmianie uległa najważniejsza część prawodawstwa Unijnego i krajowego dotyczącego efektywności energetycznej budynków. Dotyczy to w szczególności nowej dyrektywy EPBD w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, przyjętej przez Parlament Europejski 14 marca 2023 r. Tworzy ona podstawy dla dekarbonizacji budownictwa do 2050 roku i wprowadza szereg istotnych zmian. Z kolei w kraju 28 kwietnia 2023 r. wejdą w życie przepisy znowelizowanej ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Trwają również prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Tematyka ta cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wielu środowisk oraz jest szeroko dyskutowana.

Mając to na uwadze Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa wyszedł z inicjatywną zorganizowania otwartego, bezpłatnego webinarium w tym zakresie. Do udziału udało nam się zaprosić Panią Hélène Sibileau z Buildings Performance Institute Europe, która przedstawi nowelizację dyrektywy EPBD. Pan Tomasz Gałązka z Ministerstwa Rozwoju i Technologii omówi główne, nowe przepisy ustawy z dnia 7 października 2022 r. zmieniającej ustawę o charakterystyce energetycznej budynków. Natomiast Pan Jerzy Kwiatkowski z Narodowej Agencji Poszanowania Energii skoncentruje się na proponowanych zmianach w zakresie metodyki sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Wystąpienia ekspertów pozwolą na lepsze zrozumienie celu i zakresu wprowadzonych aktów prawnych.

Data webinarium

11 maja 2023 r. godz. 10.00

Plan webinarium

 • Krótkie wprowadzenie, Szymon Firląg, ZPPMdB

 

 • Nowa dyrektywa EPBD w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, Hélène Sibileau, Senior Policy Advisor, Buildings Performance Institute Europe około 25 min – wystąpienie w języku angielskim
  • główne zmiany i harmonogram ich wdrażania
  • standard budynku zeroemisyjnego
  • wymagania dotyczące termomodernizacji najgorszych budynków
  • zmiany w zakresie świadectw energetycznych i paszporty renowacji
  • korzyści dla obywateli

Pytania i dyskusja

 • Zmiana ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, Tomasz Gałązka, radca w Wydziale w Efektywności Energetycznej Budynków, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, około 25 min
  • świadectwa charakterystyki energetycznej budynków
  •  okresowe kontrole systemów ogrzewania i klimatyzacji
  • wyposażanie budynków niemieszkalnych w systemy automatyki i sterowania

Pytania i dyskusja

 • Propozycje zmian regulacji w zakresie wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz wzorów świadectw charakterystyki, Jerzy Kwiatkowski, Prokurent, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, około 25 min
  • zmiany w metodyce obliczeń,
  • nowe wzory świadectw,
  • innowacyjne wskaźniki,
  • propozycje klas energetycznych budynków,

Pytania i dyskusja

 • Komentarze ekspertów in. na temat prekonsultacji nowego projektu rozporządzenia w zakresie wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku

 

 • Podsumowanie, Szymon Firląg, ZPPMdB

Odpłatność

webinarium bezpłatne, liczba miejsc ograniczona

Platforma

Zoom

Prelegent
Hélène SIBILEAU

Hélène SIBILEAU dołączyła do BPIE w lutym 2021 roku jako starszy doradca ds. polityki. Wcześniej przez prawie sześć lat była Starszym Menedżerem ds. UE w EuroACE – Energy Efficient Buildings, brukselskim stowarzyszeniu biznesowym reprezentującym producentów energooszczędnych wyrobów dla budownictwa. W EuroACE opowiadała się za bardziej ambitną polityką UE w zakresie charakterystyki energetycznej budynków i lobbowała w negocjacjach kluczowych dokumentów pakietu Czysta Energia dla Wszystkich Europejczyków. Zadania Hélène obejmowały monitorowanie, dostarczanie analiz politycznych, przygotowywanie poprawek i wdrażanie strategii rzecznictwa wobec instytucji UE. Wcześniejsze doświadczenia obejmują staż w Komisji Europejskiej w dziale „Efektywność energetyczna” DG ENER oraz różne role jako konsultant. Absolwentka zarówno Sciences Po Strasbourg, jak i Kolegium Europejskiego, gdzie napisała pracę magisterską na temat dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej, przez osiem lat wykładała również na Sciences Po Strasbourg, zwłaszcza na kursach „Lobbing w praktyce” i „Transformacja energetyczna”.

Prelegent
Tomasz Gałązka

Tomasz Gałązka, radca w Departamencie Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Od 14 lat pracuje w administracji państwowej, aktualnie w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Zawodowo zajmuje się zagadnieniami efektywności energetycznej budynków, zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budownictwie oraz prawem i systemami wsparcia w tym obszarze. Jest współautorem projektów regulacji w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków. Ukończył Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz studia podyplomowe z zakresu ciepłownictwa, ogrzewnictwa oraz auditingu energetycznego budynków.

Prelegent
dr inż. Jerzy Kwiatkowski

dr inż. Jerzy Kwiatkowski kieruje działem analiz energetycznych i certyfikacji BREEAM w Narodowej Agencji Poszanowania Energii oraz jest ekspertem w Fundacji Poszanowania Energii w zakresie ocen środowiskowych budynków i alternatywnych źródeł energii. Pracuje także jako adiunkt na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej Posiada uprawnienia do wykonywania ocen środowiskowych BREEAM oraz jest akredytowanym specjalistą BREEAM AP. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, a tytuł doktora uzyskał w Centrum Nauk Termicznych w Narodowym Instytucie Nauk Stosowanych w Lyonie, we Francji. W swojej ponad 15-letniej karierze zawodowej zajmuje się zagadnieniami zapotrzebowania na energię, efektywności energetycznej oraz systemami i źródłami energii w budynkach. Działania, które podejmuje w ramach swojej pracy mają na celu poszerzenie świadomości o aspektach zrównoważonego rozwoju wśród projektantów, architektów czy inżynierów. W swojej pracy zajmuje się także zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach, ich wpływem na środowisko a także oceną projektów budowlanych pod względem zastosowanych rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych.