Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw – producentów wyrobów budowlanych

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw – producentów wyrobów budowlanych

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw – producentów wyrobów budowlanych 1024 768 Dla Budownictwa

Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa zaprasza na webinarium: Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw – producentów wyrobów budowlanych.

Obserwowany drastyczny wzrost kosztów energii i paliw sprawia, że wiele przedsiębiorstw zmuszonych jest mierzyć się z bardzo trudną sytuacją rynkową. Wzrost udziału kosztów gazu i energii elektrycznej w całkowitym koszcie produkcji jest kilkukrotny a możliwości podnoszenia cen wyrobów ograniczone. Jednym z rozwiązań poprawiających opłacalności prowadzonych biznesów jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Ograniczenie zużycia energii lub wykorzystanie jej odnawialnych źródeł może doprowadzić do obniżenie kosztów produkcji.

Dyrektor Paweł Różycki z Ministerstwa Klimatu i Środowiska przedstawi możliwości wsparcia procesów modernizacyjnych w przedsiębiorstwach. Ważne jest na jakie środki możemy liczyć w ramach programów UE i jak będą one wydatkowane. Pan Marek Amrozy z Narodowej Agencji Poszanowania Energii omówi kwestie techniczne dotyczące poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Prowadząc działania modernizacyjne warto skorzystać z takich narzędzi jak audyt energetyczny oraz system zarządzania energią. Pani Patrycja Zając z Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu przedstawi wyszukiwarkę EkoDotacji zawierającą możliwe programy wsparcia dla inwestycji ekologicznych. Przedsiębiorcy mogą znaleźć w niej programy zwrotne i bezzwrotne wspierające między innymi zastosowanie OZE lub kogeneracji.

Plan webinarium

 • Krótkie wprowadzenie, Szymon Firląg, ZPPMdB

 

 • Fundusz Modernizacyjny i inne mechanizmy wsparcia, Paweł Różycki, Zastępca Dyrektora, Departament Strategii i Analiz, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, około 20 min
  • środki dostępne w ramach programów Unii Europejskiej – Fundusz Modernizacyjny
  • operatorzy programów i mechanizmy wsparcia
  • transformacja energetyczna

Pytania i dyskusja

 • Aspekty techniczne poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw, Marek Amrozy, Kierownik działu efektywności energetycznej, Prokurent, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A, około 20 min
  • praktyczne rozwiązania stosowane w przedsiębiorstwach w zakresie ISO 50001 – system zarządzania energią
  • audyty efektywności energetycznej przedsiębiorstw
  • przykłady działań modernizacyjnych

Pytania i dyskusja

 • Wyszukiwarka EkoDotacji, Patrycja Zając, Zakład Adaptacji do Zmian Klimatu, Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu, około 20 min
  • prezentacja działania wyszukiwarki
  • przykładowe programy wsparcia dla przedsiębiorców

Pytania i dyskusja

 • Podsumowanie, Szymon Firląg, ZPPMdB

Odpłatność

webinarium bezpłatne, liczba miejsc ograniczona

Platforma

Zoom