Prezes Związku – Szymon Firląg weźmie udział w debacie pt. “Długoterminowa Strategia Renowacji w świetle obecnych wyzwań energetycznoklimatycznych”

Prezes Związku – Szymon Firląg weźmie udział w debacie pt. “Długoterminowa Strategia Renowacji w świetle obecnych wyzwań energetycznoklimatycznych”

Prezes Związku – Szymon Firląg weźmie udział w debacie pt. “Długoterminowa Strategia Renowacji w świetle obecnych wyzwań energetycznoklimatycznych” 1024 684 Dla Budownictwa

Prezes Związku – Szymon Firląg na zaproszenie redakcji dziennika „Rzeczpospolita” weźmie udział w debacie pt. “Długoterminowa Strategia Renowacji w świetle obecnych wyzwań energetycznoklimatycznych”

Debata odbędzie się 15 czerwca 2022 roku o godzinie 10:00 w formie debaty online.

Podczas dyskusji zostaną poruszone następujące zagadnienia:

– długoterminowa Strategia Renowacji Budynków (DSRB) – podstawowe założenia, cele do osiągnięcia, obecny status Strategii;

– strategia Renowacji Budynków a rosnące ceny energii i potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego – najpoważniejsze wyzwania dotyczące realizacji Strategii;

– sposób finansowania Strategii – środki UE, PPP, współpraca z sektorem finansowym; – rola rządu i agend rządowych w realizacji Strategii, zadania samorządów oraz zadania dla biznesu.

Debatę poprowadzi Marcin Piasecki, redaktor dziennika „Rzeczpospolita”