Prezes Związku weźmie udział w spotkaniu organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wspólnie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, dotyczącym zwalczania barier na rynkach unijnych.

Prezes Związku weźmie udział w spotkaniu organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wspólnie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, dotyczącym zwalczania barier na rynkach unijnych.

Prezes Związku weźmie udział w spotkaniu organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wspólnie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, dotyczącym zwalczania barier na rynkach unijnych. 1024 684 Dla Budownictwa

Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wspólnie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH), organizuje cykl spotkań z przedstawicielami poszczególnych branż priorytetowych, którego tematem jest Zwalczanie barier na rynkach unijnych – co zrobić, aby pogłębiać współpracę w ramach Unii Europejskiej”

Celem w/w projektu jest zwiększenie przepływu informacji pomiędzy przedsiębiorcami, zwykle skupionymi wokół przedstawicielstw branżowych, a administracją publiczną w zakresie  napotykanych przez polskie przedsiębiorstwa pozataryfowych barier handlowych na rynkach UE, które w sposób nieproporcjonalny wpływają niekorzystnie na sytuację eksporterów na rynkach unijnych.