SEMINARIUM ON-LINE w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. kompetencji w budownictwie”

SEMINARIUM ON-LINE w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. kompetencji w budownictwie”

SEMINARIUM ON-LINE w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. kompetencji w budownictwie” 386 390 Dla Budownictwa

SEMINARIUM ON-LINE w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. kompetencji w budownictwie”.

Głównym tematem będzie przedstawienie najnowszego RAPORTU z badania przeprowadzonego  w 2021r pt.: Bariery w kontynuowaniu zatrudnienia osób 50+ i osób z niepełnosprawnościami w sektorze budowlanym, szanse i bariery.

INFORMACJE DODATKOWE;

  1. Seminarium odbędzie się o godz. 11:00 dnia 17 lutego 2022 roku z wykorzystaniem platformy on-line w postaci komunikatora MICROSOFT TEAM’S.  Przed rozpoczęciem spotkania prosimy o rejestrację, która będzie stanowić formę listy obecności uczestników SEMINARIUM.

Dla Państwa wygody wraz z zaproszeniem przesyłam instrukcję do oprogramowania Microsoft Team’s pokazującą w jaki sposób należy potwierdzić uczestnictwo w seminarium oraz jak można się połączyć on-line.

  1. W trakcie seminarium przewidujemy czas na dyskusję i prosimy o podzielenie się z Nami Państwa spostrzeżeniami dot. tematyki seminarium,  np.:
  • Czy mają Państwo swoje propozycje dotyczące zatrudniania w  budownictwie  osób  50+ i osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza w sytuacji niedoboru fachowców w sektorze? 
  • Jak wzmocnić współpracę w relacjach instytucji publicznych  z firmami wykonawczymi poszukującymi pracowników? Jak prowadzić skuteczne konsultacje społeczne w tej sprawie?
  1. Po zakończonym seminarium, każdy z zarejestrowanych uczestników otrzyma drogą elektroniczną treści Raportu oraz prezentację syntezy opracowania w PowerPoint.

 LINK DO SEMINARIUM ON-LINE: 

________________________________________________________________________________

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Dowiedz się więcej | Opcje spotkania