Spotkanie Grupy Roboczej ds. nowelizacji CPR

Spotkanie Grupy Roboczej ds. nowelizacji CPR

Spotkanie Grupy Roboczej ds. nowelizacji CPR 1024 683 Dla Budownictwa

W Naszym kolejnym posiedzeniu Grupy Roboczej ds. nowelizacji CPR weźmie udział Pan Ralf Pasker (EAE General Manager).

Spotkanie tylko dla Członków Związku.