Spotkanie Grupy Roboczej ds. Rynku pracy w sektorze produkcji wyrobów budowlanych

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Rynku pracy w sektorze produkcji wyrobów budowlanych

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Rynku pracy w sektorze produkcji wyrobów budowlanych 386 390 Dla Budownictwa

Spotkanie przedstawicieli Rządu, pracowników i pracodawców członków Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej przy Ministrze Rozwoju Pracy i Technologii. Przedmiotem kolejnego spotkania jest wniosek o zmianę Dyrektywy o EU ETS w celu obniżenia cen energii elektrycznej i praw do emisji.