Spotkanie Grupy Roboczej ds. Rynku pracy w sektorze produkcji wyrobów budowlanych

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Rynku pracy w sektorze produkcji wyrobów budowlanych

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Rynku pracy w sektorze produkcji wyrobów budowlanych 1024 682 Dla Budownictwa

Spotkanie przedstawicieli Rządu, pracowników i pracodawców członków Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej przy Ministrze Rozwoju Pracy i Technologii.