Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa

Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa

Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa 1024 682 Dla Budownictwa

Zaproszenie zwołujące Walne Zgromadzenie

Uprzejmie zapraszamy Państwa na Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa zwołane na dzień 13 czerwca 2023 r. godzina 14.00.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Związku: Warszawa (00-727), ul. Zbyszka Cybulskiego 3.

Informuję jednocześnie, o wyznaczeniu o godzinę później tego samego dnia drugiego terminu, o którym mowa w § 14 ust. 3 Statutu Związku.

Projekt porządku obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania władz Związku z działalności Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa w okresie mijającej kadencji.
5. Projekt planu rozwoju Związku.
6. Wybór członków Rady Nadzorczej.
7. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.