Prezes Szymon Firląg uczestnikiem Targów BUDMA 2024 pod hasłem ZIELONA PRZYSZŁOŚĆ BUDOWNICTWA

Prezes Szymon Firląg uczestnikiem Targów BUDMA 2024 pod hasłem ZIELONA PRZYSZŁOŚĆ BUDOWNICTWA

Prezes Szymon Firląg uczestnikiem Targów BUDMA 2024 pod hasłem ZIELONA PRZYSZŁOŚĆ BUDOWNICTWA 250 250 Dla Budownictwa

Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa objął patronatem Targi BUDMA 2024 pod hasłem ZIELONA PRZYSZŁOŚĆ BUDOWNICTWA

Targi BUDMA, największe i najważniejsze spotkanie branży budowalnej w Polsce i Europie Centralnej, wspierają rozwój sektora od ponad 30 lat.

Prezes Szymon Firląg jednym z prelegentów Targów BUDMA 2024 w panelu:

Kompleksowa termomodernizacja – Jak branża budowlana wspiera program „Czyste Powietrze”?
 
Pozostali Prelegenci:
  • Pan Paweł Mirowski – Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Pan Janusz Komurkiewicz – Prezes Związku Polskie Okna i Drzwi
  • Pan Paweł Lachman – Koordynator Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej
  • Pan Szymon Firląg – Prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa
  • Przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska (TBC)
  • Przedstawiciel Banku Światowego (TBC)
Będą poruszone zagadnienia:
Jaka jest rola organizacji branżowych i firm w prawidłowym promowaniu programów wsparcia termomodernizacji?
Przykłady skutecznych działań w promocji kompleksowej termomodernizacji budynków jednorodzinnych.
Co się zmieniło w programie „Czyste Powietrze” w efekcie współpracy branży z obszaru techniki budynkowej z NFOŚiGW?

Wszelkie informacje można znaleźć na: https://budma.pl