Wyzwania pakietu FIT for 55 dla sektora wyrobów budowlanych

Wyzwania pakietu FIT for 55 dla sektora wyrobów budowlanych

Wyzwania pakietu FIT for 55 dla sektora wyrobów budowlanych 1024 682 Dla Budownictwa

Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa zaprasza na webinarium Wyzwania pakietu FIT for 55 dla sektora wyrobów budowlanych

Ogłoszony w 2021 r. pakiet Komisji Europejskiej tzw.  FIT for 55 to propozycja zestawu narzędzi prawodawczych, które mają służyć realizacji celów zawartych w Europejskim Zielonym Ładzie
i Europejskim prawie o klimacie oraz doprowadzić do osiągnięcia w UE redukcji emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r.

Pakiet ten to wielkie wyzwanie i szansa dla polskich firm do budowy konkurencyjności, ale również zapewnienia transformacji energetycznej, technologicznej i społecznej, w szczególności w sektorze wyrobów budowlanych. Pakiet ten będzie miał bezpośredni wpływ
na funkcjonowanie tych przedsiębiorstw w Polsce.

Celem wydarzenia jest przedstawienie informacji nt. kształtu pakietu FIT for 55, aktualnego stanu zaawansowania negocjacji propozycji na poziomie UE oraz technicznych, finansowych
i społecznych aspektów wdrażania pakietu FIT for 55 dla sektora wyrobów budowlanych.

robocza agenda

Słowo wstępne godz. 10:00 – 10:30

 • Maciej Witucki, Prezydent Konfederacji Lewiatan
 • Szymon Firląg, Prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa
 • Anette Persson, Policy Officer, unit B.3: Buildings and Products,
  DG Energy, Komisja Europejska
 • Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska (TBC)

 

Panel: Techniczne i finansowe aspekty wdrażania pakietu FIT for 55 dla sektora wyrobów budowlanych, godz. 10:30 – 12:00

 • Paweł Różycki, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej, Min. Klimatu i Środowiska
 • Adam Ambrozik– Corporate Affairs Manager, VELUX Polska Sp. z o.o.
 • Magdalena Vallebona, Climate and Energy Director, Cerame-Unie, the European Ceramic Industry Association
 • Katarzyna Jastrzemska, Zastępczyni Dyrektora Departamentu Efektywności Energetycznej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej
 • Łukasz Rymarz,Główny specjalista, Samodzielne Stanowisko do spraw Wyrobów Budowlanych Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji, Min. Rozwoju i Technologii
 • Dorota Zawadzka-Stępniak,Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan / Szymon Firląg, Prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa – moderacja

 

Panel: Społeczne aspekty wdrażania pakietu FIT for 55 dla sektora wyrobów budowlanych, godz. 12:00 – 13:30

 • Jakub Kus,Wiceprzewodniczący Biura Zarządu Krajowego, Związek Zawodowy Budowlani (ZZ Budowlani)
 • Piotr Dauksza, Managing Director w H+H Polska Sp. z o.o.
 • Maciej Tauber, Ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych
 • Ewa Flaszyńska, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (TBC)
 • Andrzej Rajkiewicz, Wiceprezes Zarządu, Narodowa Agencja Poszanowania Energii (NAPE)
 • Dorota Zawadzka-Stępniak, Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu KL / Szymon Firląg, Prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa – moderacja

Podsumowanie i wnioski, godz. 13:30

 • Dorota Zawadzka-Stępniak,Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan/ Szymon Firląg, Prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa – moderacja

webinarium bezpłatne, liczba miejsc ograniczona