X Konferencja dla Budownictwa

X Konferencja dla Budownictwa

X Konferencja dla Budownictwa 150 150 Dla Budownictwa
Program
Andrzej Olechowski, były Minister Finansów (1992)

Sto lat minęło i co dalej, jaka Polska?

dr Jakub Borowski, Główny Ekonomista Credit Agricole Bank Polska

Prognozy makroekonomiczne. Konsekwencje dla Polski utworzenia budżetu strefy euro

Komentarz: Janusz Jankowiak, Główny Ekonomista Polskiej Rady Biznesu

dr Jakub Borowski, Główny Ekonomista Credit Agricole Bank Polska

Prognozy branżowe: rynek mieszkaniowy, rynek nieruchomości komercyjnych (centra handlowe, biurowce, magazyny)

Komentarz: Janusz Jankowiak, Główny Ekonomista Polskiej Rady Biznesu

Marek Niechciał, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów i rzetelnych przedsiębiorców wobec nieprawidłowych wyrobów budowlanych

Piotr Lewandowski, Prezes Zarządu Instytutu Badań Strukturalnych

Targowisko Próżności czyli rynek pracy. Robotyka i automatyzacja zamiast pracowników

Komentarz: dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, Dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Okrągły stół z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Budowlanego z udziałem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Norberta Książka

Studium przypadku – jak firma radzi sobie z odpadami albo jak mogłaby sobie z nimi radzić

„Ekologia to ekonomia”. Zasada „zero waste” – korzyść ekonomiczna

dr inż. Michał Jan Cichy, Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
dr inż. Małgorzata Hordyńska, Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji

Reforma procesu inwestycyjnego. Prezentacja założeń projektów ustaw: prawo budowlane, planowanie przestrzenne

Anna Mazurak, Dyrektor Departamentu Nadzoru Rynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Proponowane zmiany w: rozporządzeniu 305/2011 (UE), ustawie o wyrobach budowlanych i rozporządzeniach wydawanych na jej podstawie

Ewa Delalicz de Lawal, Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i Jakości w Termo Organika
Norbert Książek, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Michał Orczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
Łukasz Rymarz, Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
Roman Sobczak, Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego