Apel do Ministra Klimatu i Środowiska – efektywność energetyczna budynków w kontekście KPEiK

Apel do Ministra Klimatu i Środowiska – efektywność energetyczna budynków w kontekście KPEiK

Apel do Ministra Klimatu i Środowiska – efektywność energetyczna budynków w kontekście KPEiK 150 150 Dla Budownictwa

26 września 2023 r. został przekazany został do Ministra Klimatu i Środowiska apel w sprawie uwzględnienia wagi poprawy efektywności energetycznej budynków w transformacji energetycznej państwa, w szczególności w kontekście prac nad Krajowym Planem Energii i Klimatu,

Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa jednym z sygnatariuszy apelu.