Prezes Szymon Firląg jednym z panelistów na EFNI 11-13 października 2023, Sopot

Prezes Szymon Firląg jednym z panelistów na EFNI 11-13 października 2023, Sopot

Prezes Szymon Firląg jednym z panelistów na EFNI 11-13 października 2023, Sopot 1024 1024 Dla Budownictwa

Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa zaprasza na Eurpejskie Forum Nowych Idei 11-13 października 2023 r. Sopot

Prezes Szymon Firląg jednym z panelistów

13 października 2023 | 12:00 – 13:30 | Atrium B

ŚCIEŻKA POLSKA PRZED WYBORAMI

Speech: Rynek mieszkaniowy i rynek kredytów mieszkaniowych – zjawiska, obserwacje,
trendy

• Waldemar Rogowski, profesor SGH

Panel: Pierwsze 100 dni rządu – budownictwo w Polsce

Rynek materiałów budowlanych w Polsce przeżywa zapaść i to pomimo ambitnych celów
termomodernizacyjnych, przyjętych przez Polskę w 2022 roku w Długoterminowej Strategii
Renowacji Budynków. Czy sektor publiczny, prywatny i strona społeczna są zgodne co do
głównych przyczyn zapaści i priorytetowych rekomendacji zmian?

• Paweł Lachman, prezes, PORT PC
• Andrzej Guła, lider, Polski Alarm Smogowy
• Waldemar Czarnocki, Sales & Marketing Support Manager Poland & Baltics, Velux
Szymon Firląg, prezes, Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa

 

poniżej szczegółowa agenda EFNI

https://efni.pl/wp-content/uploads/2023/09/EFNI2023_AGENDA_22.09.2023_TXT_PL-2.pdf