Badania okien, 2011

Badania okien, 2011

Badania okien, 2011 150 150 Dla Budownictwa
Badanie okien

Przedmiotem przeprowadzonych badań były drzwi balkonowe dwuskrzydłowe ze słupkiem ruchomym. Proces weryfikacji objął trzynastu producentów oferujących swoje produkty na rynku regionalnym lub ogólnopolskim, dostępne w autoryzowanych punktach sprzedaży.

 1. AdamS H. Pędzich
 2. Stollar Okna i Drzwi
 3. Drutex
 4. Termo Profil
 5. Plastimet
 6. Eko Okna
 7. Budvar Centrum
 8. Śląska Fabryka Okien KNS
 9. Oknoplast
 10. Podlaska Fabryka Okien i Drzwi Witraż
 11. Okna Rąbień
 12. Petecki
 13. Dobroplast

Po weryfikacji trzech parametrów: wodoszczelności, przepuszczalności powietrza i odporności na obciążenie wiatrem, tylko 3 okna firm – Budvar, Stollar, Oknoplast – uzyskały w 100% wyniki zgodne lub lepsze od wartości deklarowanych przez producenta. Ponownej weryfikacji, poddane też zostały dane charakteryzujące okno firmy Drutex z uwagi na zgłaszanie przez przedmiotową spółkę zastrzeżenia.

W wyniku ponownej analizy ustalono:

 1. okno firmy Drutex opatrzone było przez producenta mylną informacją (naklejka na oknie) a dystrubutor-sprzedawca przekazał niewłaściwe świadectwo o parametrach okna. Stąd powstała rozbieżność pomiędzy parametrami produktu a wprowadzonym do tabeli wyników parametrami deklarowanymi przez producenta,
 2. po ustaleniu przyczyny błędu i zweryfikowaniu deklarowanych wartości, okno firmy Drutex okazało się być prawidłowe.

Przedmiotowa sytuacja wskazuje, iż usprawiedliwione jest twierdzenie, że producenci, szczególnie ci posiadający znaczny udział w rynku i pretendujący do określonej pozycji, powinni zmaksymalizować wysiłki zmierzające do zwiększenia prawidłowości informacji umieszczanych na produktach, nie tylko po to, aby uniknąć opisanych wyżej sytuacji, ale w szczególności aby nie być posądzonym o wprowadzanie do obrotu towarów posiadających oznaczenie wprowadzające w błąd, co stanowi przecież czyn nieuczciwej konkurencji ( art. 3 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. , Dz.U. 2003 Nr 153 poz.1503 j.t.ze zm.).

Pozostałe okna można podzielić na dwie grupy:

 • Okna, które posiadały parametry niezgodne z deklaracją, ale spełniające minimalne wymagania,
 • Okna, których parametry wykluczają możliwości ich zastosowania.

Proces weryfikacji ujawnił też nagminne przypadki braku dostatecznej dokumentacji informacyjnej pozwalającej stwierdzić jakie producent deklaruje właściwości wyrobu, nie dołączanie certyfikatów i deklaracji zgodności, co świadczy o tym, że producenci nie są świadomi lub nie chcą ujawniać faktycznych właściwości oferowanego produktu. Takie zachowanie może sugerować próby uzyskania przewagi rynkowej nad rzetelnymi i uczciwymi producentami.