Badania kleju do styropianu, 2012

Badania kleju do styropianu, 2012

Badania kleju do styropianu, 2012 150 150 Dla Budownictwa

7 próbek na 25 przebadanych klejów do styropianu nie spełnia wymagań.

Zakupy i badania przyczepności klejów do styropianu zostały dokonane, na zlecenie Związku, w kwietniu i maju 2012 r. przez Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie.

Badaniu zostało poddane 25 próbek kleju do styropianu. Z przebadanych klejów blisko 30% – 7 próbek – uzyskało wynik poniżej dopuszczalnej wartości.

O ile w 2010 roku wyniki jedynie 30% badanych klejów były prawidłowe, o tyle rezultaty tegorocznych badań pozytywnie zaskakują – jedynie 30% przebadanych próbek nie spełniło deklarowanych parametrów.

Od 2010 roku Związek prowadzi cykliczne konsumenckie badania materiałów budowlanych a ich publikowane wyniki znacząco oddziaływają na rynek. Mimo umiarkowanych możliwości finansowych Związku i jego Członków oraz ograniczonego zakresu prowadzonych badań, wydaje się, że sytuacja na rynku w efekcie działań Związku ulega powolnej poprawie.

Na przełomie kwietnia i maja 2012 r. na zlecenie Związku rozpoczęto pierwszą serię badań przyczepności 25 klejów do styropianu. Badanie przeprowadził Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie w warunkach laboratoryjnych, w stanie powietrzno-suchym zgodnie z ETAG 004:2011.
Badania klejów do styropianu dotyczyły 25 producentów, w tym obligatoryjnie producentów – Członków Związku. Z zakupionych klejów zostały utworzone dwie próbki: próbka „A” – do badania i „B” – próbka kontrolna. Próbki zostały oznakowane kodami, a protokół kodowania przekazany Związkowi. Próbki „A” zostały dostarczone do Zakładu Badań Kontrolnych a próbki „B” były przechowywane we właściwych warunkach. Wyniki badań w postaci sprawozdań przekazano Związkowi, który dokonał dekodowania – identyfikacji wyników z konkretnymi producentami.

Z przebadanych klejów blisko 30% – 7 próbek – uzyskało wynik poniżej dopuszczalnej wartości. Przyjęta procedura przewidywała możliwość badania próbki „B”, z której skorzystała większość producentów, których wyroby uzyskały wynik negatywny. Badania próbek „B” potwierdziły pierwotne, negatywne wyniki. W jednym przypadku (patrz tabela), uzyskana wartość znacznie odbiegała od wyniku pierwotnego (choć pozostawała negatywna), dlatego wykonano jeszcze jedno badanie, którego wynik potwierdził, że badany klej nie spełnia deklarowanych wartości. Zaistniałe różnice w wynikach, choć nie zmieniające oceny, są dopuszczalne dla tej metody badania.
Warto też podkreślić, że większość producentów „nieudanych” klejów bardzo poważnie podeszła do wyników, szukając rzeczywistych przyczyn błędów, w odróżnieniu od kilku producentów z innej branży, którzy próbowali podważać negatywne wyniki badanych wyrobów zastraszając Związek i dyskredytując jego działania.

Należy pamiętać, że otrzymane wyniki przyczepności klejów odnoszą się wyłącznie do zakupionych klejów i nie upoważniają do uogólniania w ocenie producenta i jego wyrobów.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w tej chwili prowadzona jest kolejna, druga seria badania klejów. Równocześnie Związek informuje, że we wrześniu badane będą też inne (z innej branży) wyroby budowlane.