Badanie kleju do styropianu, 2012, etap II

Badanie kleju do styropianu, 2012, etap II

Badanie kleju do styropianu, 2012, etap II 150 150 Dla Budownictwa

Prowadząc od 2010 roku cykliczne konsumenckie badania materiałów budowlanych wprowadzonych do obrotu udało nam się dwukrotnie przebadać kleje do styropianu, dwukrotnie płyty styropianowe oraz okna PCV. Pod koniec roku 2012 na zlecenie Związku zostały wykonane kolejne zakupy a badaniu poddano przyczepność 12 klejów do styropianu.

Tym razem wyniki były zaskakująco pozytywne – z przebadanych klejów tylko jedna próbka uzyskała wynik poniżej dopuszczalnej wartości. Przyjęta procedura przewidywała możliwość badania próbki „B”, z której jednak producent tego wyrobu nie skorzystał.

Badanie przyczepności kleju do styropianu przeprowadził Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie w warunkach laboratoryjnych, w stanie powietrzno-suchym zgodnie z ETAG 004:2011. Z zakupionych wyrobów zostały utworzone dwie próbki: próbka „A” – do badania i „B” – próbka kontrolna. Próbki zostały oznakowane kodami, a protokół kodowania został przekazany Związkowi. Próbki „A” została dostarczona do Zakładu Badań Kontrolnych a próbki „B” są przechowywane we właściwych warunkach. Wyniki badań w postaci sprawozdań przekazano Związkowi, który dokonał dekodowania – identyfikacji wyników z konkretnymi producentami.

Otrzymane wyniki badań odnoszą się wyłącznie do zakupionych próbek produktów i nie upoważniają do uogólniania w ocenie producenta i jego wyrobów.