Konferencja: Wyzwania pakietu FIT for 55 dla sektora wyrobów budowlanych

Konferencja: Wyzwania pakietu FIT for 55 dla sektora wyrobów budowlanych

Konferencja: Wyzwania pakietu FIT for 55 dla sektora wyrobów budowlanych 150 150 Dla Budownictwa

Dnia 23 lutego 2022 roku odbyła się konferencja „Wyzwania pakietu FIT for 55 dla sektora wyrobów budowlanych”. Było to wspólne wydarzenie organizowane przez Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa i Konfederację Lewiatan. Podczas konferencji przedstawiliśmy informację nt. kształtu pakietu FIT for 55, aktualnego stanu zaawansowania negocjacji na poziomie UE oraz technicznych, finansowych i społecznych aspektów wdrażania pakietu FIT for 55 dla sektora wyrobów budowlanych. Głos zabierali przedstawiciele Komisji Europejskiej,  Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, firmy VELUX Polska Sp. z o.o, Cerame-Unie – European Ceramic Industry Association, Instytutu Badań Edukacyjnych, Związku Zawodowego Budowlani, Narodowej Agencji Poszanowania Energii i firmy H+H Polska Sp. z o.o.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem z konferencji, ponieważ pakiet FIT for 55 będzie miał bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw sektora wyrobów budowalnych w Polsce.