Webinarium: GREEN VIBES – gospodarka o obiegu zamkniętym

Webinarium: GREEN VIBES – gospodarka o obiegu zamkniętym

Webinarium: GREEN VIBES – gospodarka o obiegu zamkniętym 150 150 Dla Budownictwa

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem i materiałami z webinarium. Było zrealizowane we współpracy pomiędzy Związkiem Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa a Polskim Stowarzyszeniem Budownictwa Ekologicznego (PLGBC). Omówione zostały o praktyczne zastosowaniu GOZ w budownictwie, przedstawione inspirujące przykłady dla zobrazowania kluczowych założeń. W ramach dyskusji panelowej staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie, od czego zacząć, aby nasza droga do GOZ była dynamiczna i efektywna.

Poniżej zamieszczamy prezentację Pani Katarzyny Zalewskiej z PM Services Poland pt. „Zastosowanie koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym na przykładzie budynku mieszkalnego” i nagranie webinarium.