Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosiło program wsparcia dla firm dotkniętych kryzysem energetycznym

Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosiło program wsparcia dla firm dotkniętych kryzysem energetycznym

Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosiło program wsparcia dla firm dotkniętych kryzysem energetycznym 150 150 Dla Budownictwa

W rezultacie działań podjętych m.in. przez Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa – Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosiło program wsparcia dla firm dotkniętych kryzysem energetycznym.

Zielone światło dla budowy bezpośrednich linii energetycznych i pomoc dla firm zużywających duże ilości prądu i gazu – to elementy pakietu wsparcia dla przedsiębiorców przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Planuje się, że pierwszy program pomocowy zostanie skierowany do przedsiębiorstw energochłonnych, które szczególnie odczuwają skutki kryzysu.

O wsparcie będą mogły ubiegać się zakłady energochłonne, w przypadku których koszty nabycia energii elektrycznej i gazu wynoszą co najmniej 3% wartości produkcji i które działają w branżach wskazanych przez KE. To m.in. produkcja wyrobów hutniczych, ceramicznych kafli i płytek, nawozów i związków azotowych, szkła płaskiego i gospodarczego.

Okres realizacji programu obejmuje 2022 r. Istnieje możliwość jego przedłużenia na przyszły rok.  Warunkiem dla wypłat rekompensat za 2023 r. jest wydłużenie obowiązywania bądź modyfikacja Tymczasowych Ram.

Poniżej więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/wsparcie-mrit-dla-firm-dotknietych-kryzysem-energetycznym