Konkurs na „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU)”

Konkurs na „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU)”

Konkurs na „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU)” 150 150 Dla Budownictwa

Uprzejmie informujemy, że 15 września br. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki ogłosiła skierowany do przedstawicieli poszczególnych branż (w tym dla branży metalurgicznej, budowlanej) konkurs na „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)

Inwestycja za ponad 1,4 mld zł polega na utworzeniu 120 nowoczesnych branżowych centrów umiejętności w partnerstwie podmiotów branżowych oraz organów prowadzących szkoły kształcące w zawodach i centra kształcenia zawodowego.

Do udziału w konkursie zapraszane są  m.in. organizacje branżowe, izby gospodarcze, stowarzyszenia zawodowe i samorządy zawodowe zrzeszające osoby wykonujące dany zawód.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronach FRSE pod adresem: https://www.frse.org.pl/kpo-bcu-wnioskowanie

Termin składania wniosków do konkursu: od 15.10.2022 r. do 15.12.2022 r. do godz. 16:00.