Odpowiedź MRiT na apel przedstawicieli pracodawców i pracowników branży budowlanej o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych

Odpowiedź MRiT na apel przedstawicieli pracodawców i pracowników branży budowlanej o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych

Odpowiedź MRiT na apel przedstawicieli pracodawców i pracowników branży budowlanej o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych 150 150 Dla Budownictwa
W dniu 18 marca 2024 r. 41 organizacji pracodawców i związkowców, w tym Konfederacja Lewiatan, zwróciło się z apelem do premiera o przywrócenie zwrotu części wydatków na materiały budowlane zakupione na cele mieszkaniowe. 
Dotarła do nas odpowiedź Sekretarza Stanu Jacka Tomczaka z MRiT na marcowy Apel dotyczący przywrócenie zwrotu części wydatków na materiały budowlane.
Niestety jest ona negatywna cyt.”spowolnienie w branży budowlanej, wynikające przede wszystkim z reperkusji agresji rosyjskiej na Ukrainę i wysokimi stopami procentowymi, było przejściowe i aktualnie sektor budowlany ponownie osiąga dobre wyniki sprzedaży. W szczególności należy zauważyć, że w stosunku do zeszłego roku intensywnie wzrasta aktywność w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Porównując I kwartał 2024 r. z analogicznym okresem roku ubiegłego, liczba rozpoczynanych budów wzrosła o 55,8% (z czego w sektorze deweloperskim o 79,3%). Z kolei liczba mieszkań, na które udzielono pozwolenia na budowę wzrosła o 32,8% (z czego w sektorze deweloperskim o 44,6%). Bardzo pozytywne perspektywy dla sektora budowlanego wynikają również z odblokowania środków zaplanowanych w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności. W szczególności należy się spodziewać intensywnego wzrostu w segmencie robót termomodernizacyjnych. W tej sytuacji nie znajduje uzasadnienia interwencyjne wsparcie branży ze środków podatników. Tak jak dotychczas, wsparcie sektora mieszkaniowego będzie się odbywać za pomocą dedykowanych określonym grupom społecznym programów wspierających budowę nowych budynków mieszkalnych lub poprawę efektywności energetycznej istniejących budynków. W opinii Ministerstwa Finansów przekazanej do Ministerstwa Rozwoju i Technologii w kontekście Państwa wystąpienia zaprezentowane w wystąpieniu z 18 marca 2024 r. +48 222 500 123 Pl. Trzech Krzyży 3/5 kancelaria@mrit.gov.pl 00-507 Warszawa gov.pl/rozwoj-technologia Ministerstwo Rozwoju i Technologii postulaty dotyczą zagadnień, które w obecnie obowiązującym stanie prawnym, jak również w przestrzeni finansowej budżetu państwa, nie mogą zostać zrealizowane w zakresie postulatów dotyczących zwrotu części podatku VAT zawartego w cenie wyrobów budowlanych przeznaczonych na budowę lub remont własnego domu bądź mieszkania, bądź wprowadzenia innych rozwiązań mających na celu zwrot części wydatków na materiały budowlane zakupione na cele mieszkaniowe...”
W chwili obecnej zastanawiamy się czy podjąć dalsze działania w tym zakresie.
Pełna treść  odpowiedzi w załączeniu.