Opinia Związku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Opinia Związku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Opinia Związku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 150 150 Dla Budownictwa

Poniżej przedstawiamy opinię Związku o projekcie ustawy zmieniającej ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.