Opinia Związku o ustawie o zmianie ust. o wyr. bud. i ustawy – Prawo budowlane

Opinia Związku o ustawie o zmianie ust. o wyr. bud. i ustawy – Prawo budowlane

Opinia Związku o ustawie o zmianie ust. o wyr. bud. i ustawy – Prawo budowlane 150 150 Dla Budownictwa

Poniżej przedstawiamy opinię Związku o ustawie o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych i ustawy – Prawo budowlane.