Opinie

Opinia o projekcie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz niektórych innych ustaw 150 150 Dla Budownictwa

Opinia o projekcie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz niektórych innych ustaw

Opinia o projekcie założeń ustawy musi uwzględniać wnioski z oceny sytuacji na rynku wyrobów budowlanych. Oznacza to, że założenia projektu…

Opinia o projekcie założeń ustawy o charakterystyce energetycznej 150 150 Dla Budownictwa

Opinia o projekcie założeń ustawy o charakterystyce energetycznej

W Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej trwają prace nad ustawą transponująca przepisy dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.…