Poziom wiedzy, widoczne bariery głębokiej termomodernizacji domów jednorodzinnych i sposoby ich przezwyciężania

Poziom wiedzy, widoczne bariery głębokiej termomodernizacji domów jednorodzinnych i sposoby ich przezwyciężania

Poziom wiedzy, widoczne bariery głębokiej termomodernizacji domów jednorodzinnych i sposoby ich przezwyciężania 150 150 Dla Budownictwa

Raport „Poziom wiedzy, widoczne bariery głębokiej termomodernizacji domów jednorodzinnych i sposoby ich przezwyciężania” może być bardzo cennym uzupełnieniem dla opinii wyrażanych przez ekspertów i organizacje pozarządowe, zajmujące się problemem efektywności energetycznej budynków. Często poszukiwane są konkretne dane, poparte badaniami, potwierdzające lub negujące głoszone tezy. To właśnie badania przeprowadzone na dostatecznie dużej próbie statystycznej pozwoliły na zdiagnozowanie niskiej efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych i były przyczynkiem do rozpoczęcia działań w tym zakresie. Podobnie powyższy raport zawiera wiarygodne dane i wyniki bazujące na informacjach od dużej liczby respondentów. Co więcej, badania zostały przeprowadzone w czterech województwach – mazowieckim, lubelskim, łódzkim i świętokrzyskim, tymczasem większość dostępnych raportów bazuje na badaniach przeprowadzonych w województwach małopolskim i śląskim. Inna specyfika tego regionu jest widoczna np. w postaci gorzej rozwiniętej infrastruktury technicznej – sieci gazowej. Mając to na uwadze, można w jeszcze lepszym stopniu kształtować opinie, oceny i zalecenia dotyczące lokalnych, regionalnych lub krajowych polityk i programów wspierających termomodernizację budynków jednorodzinnych .

Publikacja „Poziom wiedzy, widoczne bariery głębokiej termomodernizacji domów jednorodzinnych i sposoby ich przezwyciężania. Raport z badań realizowanych w projekcie „Termomodernizacja – to się opłaca”, to jedno z zadań projektu „Termomodernizacja – to się opłaca”, ponadregionalnego programu aktywnej edukacji grup zawodowych na rzecz wspierania efektywnego zarządzania energią, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Fundację Ziemia i Ludzie.

Zapraszamy na www.termomodernizacjadomow.pl