Raport: „TRENDY MARKETINGOWE WŚRÓD PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W POLSCE 2023” gotowy do pobrania

Raport: „TRENDY MARKETINGOWE WŚRÓD PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W POLSCE 2023” gotowy do pobrania

Raport: „TRENDY MARKETINGOWE WŚRÓD PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W POLSCE 2023” gotowy do pobrania 150 150 Dla Budownictwa

Mamy ogromną przyjemność poinformować Państwa, że raport: „Trendy marketingowe wśród producentów materiałów budowlanych w Polsce 2023”, którego nasza organizacja była partnerem, jest już gotowy do pobrania. Udało się w nim zebrać, a następnie przeanalizować opinie 107 przedstawicieli polskich firm produkujących materiały budowlane.

Uczestnicy badania, którymi byli właściciele, prezesi, dyrektorzy, a także pracownicy działów sprzedaży oraz marketingu, udzielili odpowiedzi na 18 pytań dotyczących takich obszarów jak:

– Grupy docelowe oraz wykorzystywane narzędzia komunikacji marketingowej;

– Wykorzystywane metody optymalizacji działań marketingowych;

– Alokacja budżetów marketingowych;

– BIM oraz zarządzanie produktem.

Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z wynikami raportu, który dostępny jest na stronie: www.bimally.pl/raporty/trendy-marketingowe

lub tutaj:https://dlabudownictwa.pl/wp-content/uploads/2023/03/Raport-Trendy-Marketingowe-wsrod-producentow-materialow-budowlanych-w-Polsce-2023.pdf

Autorami badania byli: Piotr Trusiewicz (BIM ALLY Sp. z o. o.) oraz dr Iwona Piekunko-Mantiuk (Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej)

Wśród partnerów badania znaleźli się: Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, Stowarzyszenie Producentów Silikatów „Białe Murowanie”, Związek Pracodawców Producentów Materiałów Dla Budownictwa, Krajowe Zrzeszenie Producentów Materiałów Budowlanych CERBUD, Stowarzyszenie Producentów Betonów, Polski Klaster Budowlany, a także partnerzy medialni: Builder, Rynek Instalacji, Izolacje.com.pl