Producenci materiałów dla budownictwa apelują do Premiera i Rządu o przyjęcie Długoterminowej Strategii Renowacji

Producenci materiałów dla budownictwa apelują do Premiera i Rządu o przyjęcie Długoterminowej Strategii Renowacji

Producenci materiałów dla budownictwa apelują do Premiera i Rządu o przyjęcie Długoterminowej Strategii Renowacji 150 150 Dla Budownictwa

16 listopada, do Premiera Mateusza Morawieckiego, trafił apel wystosowany przez Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa, który poparło 20 organizacji, o jak najszybsze przyjęcie Długoterminowej Strategii Renowacji. Brak przyjęcia Strategii oznacza brak dostępu do środków finansowych z UE oraz większe koszty użytkowania budynków. Stanowi ona również istotny element krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu. Przedsiębiorcy podkreślają korzyści dla gospodarki wynikające z wdrożenia Strategii, która wskazuje na potrzebę zwiększenia tempa termomodernizacji w Polsce z 1 do ok. 3 proc. rocznie.

 Długoterminowa Strategia Renowacji powinna być przedłożona Komisji Europejskiej do 10 marca 2020 r. Jest to jeden z wymogów warunkujących dostępność środków finansowych Unii Europejskiej w ramach perspektywy na lata 2021-2027. Jej głównym celem jest stworzenie warunków pozwalających w sposób długofalowy zmodernizować budynki w Polsce – zgodnie z transformacją w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie. Strategia przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, wskazuje na potrzebę promocji głębokiej termomodernizacji i zwiększenia tempa termomodernizacji w Polsce z 1 do ok. 3 proc. rocznie. Jednocześnie określa skalę i źródła wsparcia finansowanego tego procesu.

Producenci materiałów budowlanych zwracają uwagę na wiele korzyści związanych z termomodernizacją krajowych zasobów budowlanych. Ograniczy ona niekorzystny wpływ wzrostu cen energii na budżety gospodarstw domowych – budynki po termomodernizacji mogą zużywać nawet o 60% mniej energii. Ponadto, zmniejszy negatywny wpływ budynków na środowisko, dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń. Podwyższy jakość i komfort życia w budynkach po termomodernizacji. Co więcej – pozwoli stworzyć dodatkowe 100 tys. zielonych miejsc pracy na obszarze całego kraju.

Jak wynika ze Strategii skutkiem opłacalnej pod względem ekonomicznym termomodernizacji ma być oszczędność energii końcowej w budynkach mieszkalnych wynosząca 147 TWh, co odpowiada 75 proc. obecnego poziomu zapotrzebowania na energię końcową. Redukcja emisji CO2 przewidywana jest na poziomie 37 mln ton w skali roku i jest to równowartość 10 proc. całkowitej rocznej emisji gazów cieplarniach w naszym kraju. Emisje pyłów zostaną zmniejszone o 89 tys. ton rocznie, co stanowi jedną czwartą całkowitej emisji pyłów w Polsce.

„Przyjęta i efektywnie wdrażana Długoterminowa Strategia Renowacji ma kluczowe znaczenie dla rozwoju ekonomicznego, społecznego i ochrony środowiska naturalnego w naszym kraju. Jej realizacja to ogromna szansa dla przedsiębiorców – producentów wyrobów budowlanych, ale też tysięcy małych i średnich firm wykonawstwa budowlanego, które często zlokalizowane są w słabiej rozwiniętych gospodarczo regionach Polski” – podkreśla Szymon Firląg, Prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa.

Pod apelem podpisały się następujące organizacje:

 1. Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji (SGGiK)
 2. Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)
 3. Polski Związek Pracodawców Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, Instalacyjnej, Klimatyzacji i Wentylacji (ZHI)
 4. Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR” (SIPUR)
 5. Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS)
 6. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS)
 7. Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV (SBF POLSKA PV)
 8. Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG)
 9. Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej (MIWO)
 10. Związek Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki SHE (SHE)
 11. Miesięcznik IZOLACJE
 12. Ocieplam dom i walczę ze smogiem – akcja społeczna
 13. CEMEX Polska
 14. Polskie Okna i Drzwi Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów (POiD)
 15. Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO)
 16. Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych (PZPTS)
 17. Konfederacja Lewiatan
 18. Związek Zawodowy „Budowlani”
 19. Stowarzyszenie Polska Wentylacja (SPW)
 20. Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe (EDG)
 21. Fundacja Instrat