Wkład Związku dla Budownictwa w przygotowywaną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska Białą Księgę przemysłu

Wkład Związku dla Budownictwa w przygotowywaną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska Białą Księgę przemysłu

Wkład Związku dla Budownictwa w przygotowywaną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska Białą Księgę przemysłu 150 150 Dla Budownictwa

Przedstawiamy wkład Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa w przygotowywaną Białą Księgę przemysłu. Przedstawiliśmy w nim sytuację producentów wyrobów budowlanych odnoszącą się do poniższych punktów.

  1. Możliwości zmiany procesów produkcyjnych pod kątem poprawy efektywności energetycznej, ograniczania emisji.
  2. Innowacyjne gałęzie przemysłu (nowe produkty, lokowanie produkcji związanej z technologiami przyjaznymi dla klimatu)
  3. Jak przemysł wyrobów budowlanych jest już przygotowany na transformację – analiza aktualnej sytuacji na tle innych państw europejskich?
  4. Jakie są szanse i korzyści wynikające z Fit for 55?
  5. Jakie działania regulacyjne i pozaregulacyjne są niezbędne do umożliwienia realizacji korzyści?