Spotkanie Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa z przedstawicielami Centralnego Portu Komunikacyjnego

Spotkanie Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa z przedstawicielami Centralnego Portu Komunikacyjnego

Spotkanie Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa z przedstawicielami Centralnego Portu Komunikacyjnego 150 150 Dla Budownictwa

25 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie Członków Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa (ZPPMdB) z przedstawicielami Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zaprezentowano wstępnie strukturę i strategię rozwoju CPK oraz rozwoju regionalnego w tym Aerotropolis. W trakcie spotkania omówiono obszarach możliwej współpracy z ZPPMdB dotyczące:

  1. Rozwiązań stosowanych w produkcji materiałów dla gospodarki obiegu zamkniętego pod kątem opracowania wytycznych dla materiałów mogących potencjalnie mieć zastosowanie w trakcie budowy portu komunikacyjnego.
  2. Ustalenie szczegółowego zakresu wsparcia, które ZPPMdB (lub Członkowie) mogliby udzielić na rzecz CPK w trakcie projektowania i budowy portu komunikacyjnego, przykładowo ocena materiałów budowlanych pod kątem ich energooszczędności i śladu węglowego, opracowanie procedury kontroli jakości dla specyficznych dla portu komunikacyjnego materiałów i robót budowlanych.
  3. Opracowanie listy innowacyjnych rozwiązań dla budownictwa znajdujących się obecnie na etapie badań lub prototypu, które mogłyby być skomercjalizowane w trakcie budowy portu komunikacyjnego.

Dodatkowo Członkowie ZPPMdB i przedstawiciele CPK omówili następujące tematy:

  1. Certyfikacja ISO 1401 oraz EPD (Environmental Product Declaration) dla produktów budowlanych – większość firm na rynku posiada te certyfikaty. EPD są pomocne przy ubieganiu się o tzw. zielone certyfikaty dla budynków
  2. Istotne informacje dotyczące ekonomicznych i środowiskowych aspektów produkcji wyrobów budowlanych.
  3. Omówiono Program Level(s) opracowany przez Komisję Europejską Level(s) koncentruje się na ocenie charakterystyki budynku w aspekcie zrównoważonego rozwoju podczas całego cyklu życia:
  4. Omówiono Program One Click LCA – oprogramowanie służące do przeprowadzania analizy LCA (Life Cycle Assessment). Przy pracy z programem ważne jest korzystanie z odpowiednich baz danych
  5. Zaproponowano zorganizowanie konkursu dla architektów w zakresie przyszłych rozwiązań materiałowych stosowanych w CPK.