W dniu 7 lipca 2021 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa

W dniu 7 lipca 2021 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa

W dniu 7 lipca 2021 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa 150 150 Dla Budownictwa

Prezes Zarządu Związku Szymon Firląg przedstawił sprawozdanie z działalności Związku w okresie mijającej kadencji, a Przewodniczącego Rady Nadzorczej przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Związku w okresie mijającej kadencji.

Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców- Producentów Materiałów dla Budownictwa, wybrało nową Radę Nadzorczą Związku w składzie:

  1. Przewodniczący Rady Nadzorczej Związku – Jacek Siwiński,
  2. Piotr Ciborowski
  3. Mirosław Jaroszewicz
  4. Jacek Różycki
  5. Dariusz Stachura
  6. Stanisław Tępiński