Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Związku – Zmiany w Radzie Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Związku – Zmiany w Radzie Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Związku – Zmiany w Radzie Nadzorczej 150 150 Dla Budownictwa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa na posiedzeniu w  dniu 08 kwietnia 2024 r. dokonało wyboru nowych członków Rady Nadzorczej w osobach

  • Marek Słaboń – Roca Polska Sp. z o.o.
  • Paweł Warmiński – Termo Organika Sp. z o.o.