Walne Zgromadzenie Związku – Zmiana Władz

Walne Zgromadzenie Związku – Zmiana Władz

Walne Zgromadzenie Związku – Zmiana Władz 150 150 Dla Budownictwa

Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa dokonało zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku oraz sprawozdania władz Związku minionej kadencji. Jednocześnie wobec upływającej kadencji, dokonano wyboru nowej Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Jacek Siwiński – Prezes Velux Polska Sp. z o.o.

Członkowie Rady Nadzorczej:
  • Dariusz Stachura – Termo Organika Sp. z o.o.
  • Piotr Ciborowski – Henkel Polska Sp. z o.o.
  • Jacek Różycki – Roca Polska Sp. z o.o.
  • Marek Kukuryka – Lecico CEE Sp. z o.o.
  • Stanisław Tępiński – Ceramika Paradyż Sp. z o.o.

W związku z końcem kadencji dotychczasowego Prezesa Związku, Ryszarda Kowalskiego, Rada Nadzorcza, na swoim pierwszym posiedzeniu, dokonała wyboru nowego Prezesa Związku, którym został Jeremi Mordasewicz.

„Podstawowy cel Związku pozostaje bez zmian. Jest nim tworzenie jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w branży materiałów budowlanych, w tym przeciwdziałanie wzrostowi kosztów pracy i energii, rozwój szkolnictwa zawodowego, uproszczenie zatrudniania cudzoziemców, ograniczenie niepewności w zakresie podatków. Nadal szczególną uwagę będziemy przywiązywać do zapewnienia uczciwej konkurencji na rynku wyrobów budowlanych, aby zwyciężali przedsiębiorcy najbardziej efektywni, a nie pozbawieni skrupułów. Zacieśnimy współpracę z organizacjami reprezentującymi poszczególne segmenty rynku: ceramiki, cementu, izolacji, instalacji.” – Jeremi Mordasewicz