Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych (CPR) – rewolucja czy ewolucja?

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych (CPR) – rewolucja czy ewolucja?

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych (CPR) – rewolucja czy ewolucja? 1024 682 Dla Budownictwa

Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa zaprasza na webinarium z udziałem Pana Krzysztofa Hetmana – Posła do Parlamentu Europejskiego: Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych (CPR) – rewolucja czy ewolucja?

Komisja Europejska prowadzi od zeszłego roku bardzo intensywne prace nad nowym podejściem do rozporządzenia nr 305/2011 ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. W zeszłym roku prowadzone były szerokie konsultacje w tym zakresie.

Pan Poseł do PE Krzysztof Hetman przedstawi aktualny stan prac nad rozporządzeniem oraz zmiany proponowane przez Komisję Europejską. Polska jest czołowym producentem wyrobów budowlanych w Europie, zatem jako bardzo ważny obszar krajowej gospodarki. Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa aktywnie włączył się w prace nad rozporządzeniem CPR i reprezentuje stanowisko swoich Członków w tym zakresie. Niestety ciągle nie wiadomo jak duże zmiany czekają producentów wyrobów budowlanych.

Plan webinarium

 • Krótkie wprowadzenie, Szymon Firląg, ZPPMdB
 • Stan prac nad rozporządzeniem CPR, Krzysztof Hetman, Poseł do PE, około 20-25 min
  • zmiany proponowane przez Komisję Europejską
  • dotychczasowe prace w Parlamencie Europejskim, raport komisji IMCO
  • spodziewany kierunek zmian
 • Pytania i dyskusja
 • Działania Związku w zakresie nowelizacji CPR, Szymon Firląg, ZPPMdB, około 20-25 min
  • stanowisko Członków Związku
  • apel do polskich władz dotyczący CPR
  • wstępne wyniki i ustalenia ankiety przeprowadzonej przez Komisję Europejską
 • Pytania i dyskusja
 • Podsumowanie, Szymon Firląg, ZPPMdB

Odpłatność

webinarium bezpłatne, liczba miejsc ograniczona

Platforma

Zoom

Prelegent
Krzysztof Hetman

Krzysztof Hetman jest absolwentem Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2002 roku ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Pracę zawodową rozpoczął w 1999 roku w Otwartym Funduszu Emerytalnym. Od lipca 2002 r. do sierpnia 2005 r. pracował jako zastępca dyrektora, a następnie do maja 2007 r. jako dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Był odpowiedzialny m.in. za planowanie przestrzenne województwa lubelskiego, wdrażanie i koordynację działań związanych z realizacją Strategii Województwa Lubelskiego na lata 2005-2020, Kontraktu Wojewódzkiego oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

W 2007 r. współzałożyciel i współwłaściciel spółki EuroCompass w Lublinie.

Od 2007 do 2010 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Odpowiadał za sprawy związane z wdrażaniem Programu Rozwój Polski Wschodniej, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w latach 2007-2013 oraz za koordynację wdrażania programów regionalnych.

W 2010 r. został wybrany na stanowisko Marszałka Województwa Lubelskiego. Od lipca 2014 sprawuje funkcję Posła do Parlamentu Europejskiego. Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Regionalnego, a także zasiada w Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych oraz Komisji ds. Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów.

Dokumenty do pobrania