VIII SPOTKANIE LIDERÓW BRANŻY NIERUCHOMOŚCI  

VIII SPOTKANIE LIDERÓW BRANŻY NIERUCHOMOŚCI  

VIII SPOTKANIE LIDERÓW BRANŻY NIERUCHOMOŚCI   1024 682 Dla Budownictwa

VIII SPOTKANIE LIDERÓW BRANŻY NIERUCHOMOŚCI  już 28 lutego. Trzy gorące tematy: polityka mieszkaniowa, wskrzeszanie REIT-ów, dyrektywa budynkowa EPBD/fala renowacji.

 

czytaj więcej

https://dlabudownictwa.pl/prezes-szymon-firlag-prelegentem-viii-spotkan-liderow-branzy-nieruchomosci/